StoTherm Mineral

De afzonderlijke componenten van dit onbrandbare systeem bestaan stuk voor stuk uit minerale bindmiddelen. StoTherm Mineral kan op vrijwel alle ondergronden worden toegepast en kan op talrijke manieren afgewerkt worden. StoTherm Mineral is een buitengevelisolatie systeem, gebaseerd op steenwollamellen. Dit systeem is bij nieuwbouw of renovatieprojecten een verstandige keuze. Naast de afwerking met minerale sierpleisters, al dan niet gecombineerd met muurverven met een verhoogde bescherming tegen alg- en schimmel aangroei, kunnen op StoTherm Mineral ook StoDeco
profielen en vensterbanken aangebracht worden. Doordat de vezels van de steenwol isolatielamellen verticaal liggen is dit systeem bij uitstek geschikt voor ronde geveldelen.
disclaimer
Sto Isoned biedt een bestekservice aan voor gebruikers van haar website. Door het beantwoorden van diverse vragen ontvangt u als gebruiker een productadvies. Dit advies is geheel vrijblijvend. Het productadvies wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Sto Isoned is niet aansprakelijk voor directe/ indirecte of gevolgschade voortvloeiende uit of verband houdende met eventuele onjuistheden, onvolledigheden, opgegeven maten, calculatieadviezen, adviezen betreffende de geschiktheid van het product in het project e.d. De gebruiker dient zelfstandig alle dimensies projectspecifiek te onderzoeken en vast te stellen, middels visuele keuring en voorts met gebruikmaking van al die technieken en hulpmiddelen die overeenkomstig de stand der wetenschap en techniek op het moment van verwerking in de branche gangbaar zijn. De gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de ondergrond, het project, de lokale omstandigheden, de constructieve eisen en condities, bouwkundige wetgeving en andere regels en voorschriften. De gebruiker zal in een voorkomend geval Sto Isoned vrijwaren voor alle aanspraken van derden die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de verwerkte en door Sto Isoned afgeleverde zaken alsmede door het gebruik van het door Sto Isoned uitgebrachte (vrijblijvende) technisch (applicatie) advies, dit alles in de meest ruime zin van het woord.