Kies de gewenste structuur:


Gewenste isolatie waarde  : 
Ondergrond  : 
Isolatiemateriaal  : 
Isolatiedikte  : 
Verlijming isolatiemateriaal  : 
Isolatie: StoSpeedlamelle Type II [9]
Wapening: StoLevell Uni [13]
Wapenings weefsel: Sto-Glasweefsel [71]

           
BouwConnectGecontroleerd door STABU bestekservice 2018-1

  1. Klik hier om de tekst naar het klembord te kopiëren.
  2. Open vervolgens een nieuw document in uw bestekverwerker
  3. Plak de gekopieerde tekst in het nieuwe document
Deze bestekservice maakt gebruik van STABU catalogus 2018-1
disclaimer
Bovenstaand productadvies is geheel vrijblijvend. Het productadvies wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Sto Isoned is niet aansprakelijk voor enige directe/ indirecte of gevolgschade voorvloeiende uit of verband houdende met eventuele onjuistheden, onvolledigheden, opgegeven maten, calculatieadviezen, adviezen betreffende de geschiktheid van het product in het project e.d. De gebruiker dient zelfstandig alle dimensies projectspecifiek te onderzoeken en vast te stellen, middels visuele keuring en voorts met gebruikmaking van al die technieken en hulpmiddelen die overeenkomstig de stand der wetenschap en techniek op het moment van verwerking in de branche gangbaar zijn. De gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de ondergrond, het project, de lokale omstandigheden, de constructieve eisen en condities, bouwkundige wetgeving en andere regels en voorschriften. De gebruiker zal in een voorkomend geval Sto Isoned vrijwaren voor alle aanspraken van derden die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de verwerkte en door Sto Isoned afgeleverde zaken alsmede door het gebruik van het door Sto Isoned uitgebrachte (vrijblijvende) technisch (applicatie) advies, dit alles in de meest ruime zin van het woord.