StoVentec Glas

Een gevel met het voorgehangen, beluchte, buitengevelisolatie systeem StoVerotec kan met glas, natuursteen of wellicht een creatieve sierpleistertechniek afgewerkt worden. De montage van de elementen, in variabele afmetingen leverbaar, is onzichtbaar en de noodzakelijke voegen kunnen fraai in het ontwerp ge´ntegreerd worden. De uitgekiende staal/aluminium onderconstructie kan op vrijwel iedere ondergrond gemonteerd worden. Of het nu nieuwbouw of renovatie betreft, StoVerotec Fassade is altijd een trefzeker alternatief! Een StoVerotec gevel voldoet altijd aan de eisen die aan een gevelisolatie systeem gesteld worden. In de winter is het binnen lekker warm; in de zomer houdt het systeem de warmte buiten. Doordat er achter het systeem een luchtstroom plaatsvindt wordt warmte effectief afgevoerd waardoor het in huis langer koel blijft. De basis van dit systeem is op zeer veel verschillende manieren af te werken, waarmee er altijd een uniek en individueel ontwerp gegarandeerd is.
disclaimer
Sto Isoned biedt een bestekservice aan voor gebruikers van haar website. Door het beantwoorden van diverse vragen ontvangt u als gebruiker een productadvies. Dit advies is geheel vrijblijvend. Het productadvies wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Sto Isoned is niet aansprakelijk voor directe/ indirecte of gevolgschade voortvloeiende uit of verband houdende met eventuele onjuistheden, onvolledigheden, opgegeven maten, calculatieadviezen, adviezen betreffende de geschiktheid van het product in het project e.d. De gebruiker dient zelfstandig alle dimensies projectspecifiek te onderzoeken en vast te stellen, middels visuele keuring en voorts met gebruikmaking van al die technieken en hulpmiddelen die overeenkomstig de stand der wetenschap en techniek op het moment van verwerking in de branche gangbaar zijn. De gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de ondergrond, het project, de lokale omstandigheden, de constructieve eisen en condities, bouwkundige wetgeving en andere regels en voorschriften. De gebruiker zal in een voorkomend geval Sto Isoned vrijwaren voor alle aanspraken van derden die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de verwerkte en door Sto Isoned afgeleverde zaken alsmede door het gebruik van het door Sto Isoned uitgebrachte (vrijblijvende) technisch (applicatie) advies, dit alles in de meest ruime zin van het woord.