StoTherm Wood

Bewust van het milieu, energiebesparing en verantwoord bouwen zijn de nieuwe trends in de bouw. Deze tendens zien we zowel op productniveau als ook in de gehele markt. Milieubewuste en recyclebare producten nemen een steeds groter aandeel van de markt in. StoTherm Wood, een verlijmd buitengevelisolatie systeem met houtvezelplaten, voldoet aan al deze aspecten.

Vanaf de ondergrond tot en met de sierpleister zijn de afzonderlijke componenten van StoTherm Wood afgesteld op elkaar Ún op de toepassing. De isolatieplaat wordt als een ÚÚn laags systeem voor warmte-isolatie en pleisterdrager aangebracht. De isolatieplaat heeft uitstekende warmte- en geluidsisolerende eigenschappen en is voorzien van het natureplus« certificaat. Aan de variatie in structuur en kleur van de sierpleister zijn vrijwel geen grenzen gesteld. Uw gebouw krijgt een unieke uitstraling.
disclaimer
Sto Isoned biedt een bestekservice aan voor gebruikers van haar website. Door het beantwoorden van diverse vragen ontvangt u als gebruiker een productadvies. Dit advies is geheel vrijblijvend. Het productadvies wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Sto Isoned is niet aansprakelijk voor directe/ indirecte of gevolgschade voortvloeiende uit of verband houdende met eventuele onjuistheden, onvolledigheden, opgegeven maten, calculatieadviezen, adviezen betreffende de geschiktheid van het product in het project e.d. De gebruiker dient zelfstandig alle dimensies projectspecifiek te onderzoeken en vast te stellen, middels visuele keuring en voorts met gebruikmaking van al die technieken en hulpmiddelen die overeenkomstig de stand der wetenschap en techniek op het moment van verwerking in de branche gangbaar zijn. De gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de ondergrond, het project, de lokale omstandigheden, de constructieve eisen en condities, bouwkundige wetgeving en andere regels en voorschriften. De gebruiker zal in een voorkomend geval Sto Isoned vrijwaren voor alle aanspraken van derden die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de verwerkte en door Sto Isoned afgeleverde zaken alsmede door het gebruik van het door Sto Isoned uitgebrachte (vrijblijvende) technisch (applicatie) advies, dit alles in de meest ruime zin van het woord.