StoTherm Vario

Wie niet wil afzien van een licht isolatiemateriaal, maar desondanks de voorkeur geeft aan een minerale of keramische afwerklaag, wordt met StoTherm Vario op zijn wenken bediend. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om een kunsthars- of siliconenhars sierpleister als afwerklaag te kiezen. Een speciale variant is een afwerking van keramische steenstrips, waarmee het uiterlijk van een gemetselde gevel verkregen kan worden. Het StoTherm Vario systeem is een bewijs van de perfecte combinatie van bouwfysische betrouwbaarheid, hoge esthetische kwaliteit en dito rentabiliteit. Het StoTherm Vario systeem biedt diverse vormgevingsmogelijkheden. Dankzij het StoColor systeem heeft u de keuze uit honderden kleuren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met verschillende structuur- en modelleerpleisters van Sto te werken. Ook zijn er diverse afwerkmogelijkheden, zoals keramische steenstrips, keramische tegels, StoDeco profielen en StoDeco Bossen (plankelementen).
disclaimer
Sto Isoned biedt een bestekservice aan voor gebruikers van haar website. Door het beantwoorden van diverse vragen ontvangt u als gebruiker een productadvies. Dit advies is geheel vrijblijvend. Het productadvies wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Sto Isoned is niet aansprakelijk voor directe/ indirecte of gevolgschade voortvloeiende uit of verband houdende met eventuele onjuistheden, onvolledigheden, opgegeven maten, calculatieadviezen, adviezen betreffende de geschiktheid van het product in het project e.d. De gebruiker dient zelfstandig alle dimensies projectspecifiek te onderzoeken en vast te stellen, middels visuele keuring en voorts met gebruikmaking van al die technieken en hulpmiddelen die overeenkomstig de stand der wetenschap en techniek op het moment van verwerking in de branche gangbaar zijn. De gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de ondergrond, het project, de lokale omstandigheden, de constructieve eisen en condities, bouwkundige wetgeving en andere regels en voorschriften. De gebruiker zal in een voorkomend geval Sto Isoned vrijwaren voor alle aanspraken van derden die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de verwerkte en door Sto Isoned afgeleverde zaken alsmede door het gebruik van het door Sto Isoned uitgebrachte (vrijblijvende) technisch (applicatie) advies, dit alles in de meest ruime zin van het woord.