StoTherm Classic

Met meer dan 100 miljoen vierkante referentiemeters en met meer dan 40 jaar ontwikkeling en innovatie, is het StoTherm Classic systeem met recht het meest verkochte en toegepaste buitengevelisolatie systeem van Sto. Maximale scheurbestendig en de doorgaans cementvrije systeemcomponenten maken StoTherm Classic tot een technisch superieur gevelisolatie systeem - met het laagste klachtenpercentage in de markt.

Maximale stoot- en slagvastheid, tien maal hoger dan minerale systemen, de beste isolerende eigenschappen en zeer veel afwerking mogelijkheden zijn enkele voordelen van StoTherm Classic. Als isolatiemateriaal worden polystyreenplaten gebruikt die over zeer goede isolerende eigenschappen beschikken. Voor de eindafwerking kan uit een veelvoud van sierpleisters en muurverven gekozen worden, zelfs met ge´ntegreerde bescherming tegen de aangroei van algen en schimmels.
disclaimer
Sto Isoned biedt een bestekservice aan voor gebruikers van haar website. Door het beantwoorden van diverse vragen ontvangt u als gebruiker een productadvies. Dit advies is geheel vrijblijvend. Het productadvies wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Sto Isoned is niet aansprakelijk voor directe/ indirecte of gevolgschade voortvloeiende uit of verband houdende met eventuele onjuistheden, onvolledigheden, opgegeven maten, calculatieadviezen, adviezen betreffende de geschiktheid van het product in het project e.d. De gebruiker dient zelfstandig alle dimensies projectspecifiek te onderzoeken en vast te stellen, middels visuele keuring en voorts met gebruikmaking van al die technieken en hulpmiddelen die overeenkomstig de stand der wetenschap en techniek op het moment van verwerking in de branche gangbaar zijn. De gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de ondergrond, het project, de lokale omstandigheden, de constructieve eisen en condities, bouwkundige wetgeving en andere regels en voorschriften. De gebruiker zal in een voorkomend geval Sto Isoned vrijwaren voor alle aanspraken van derden die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de verwerkte en door Sto Isoned afgeleverde zaken alsmede door het gebruik van het door Sto Isoned uitgebrachte (vrijblijvende) technisch (applicatie) advies, dit alles in de meest ruime zin van het woord.