StoVentec

Met het StoVentec Fassade systeem kunnen de meest problematische gevels eenvoudig worden gerenoveerd. Of er nu sprake is van vochtproblemen, oneffenheden of een slecht hechtend oppervlak: met het StoVentec Fassade systeem kan een voegenloze gevel gecreŽerd worden, waarbij er vrijwel geen grenzen worden gesteld aan het ontwerp dankzij de talrijke mogelijke gevelafwerkingen.

Door het systeem tussen de isolatieplaat en de pleisterdrager te beluchten wordt vocht uit de onderliggende muur met de opstijgende lucht afgevoerd. Zo blijft zowel de muur als de isolatie duurzaam droog, beschermd en functioneel. De meerlaagse opbouw zorgt daarnaast voor een zeer goede geluidsisolatie. Het StoVentec systeem kan dankzij een houten of aluminium onderconstructie op ieder type ondergrond bevestigd worden. Het systeem blijft onder grote belasting een hoge flexibiliteit behouden en is zo vormbaar dat zelfs ronde geveldelen gemaakt kunnen worden. Doordat er een onderconstructie gemonteerd wordt, kunnen grote oneffenheden in de ondergrond weggewerkt worden. Ook qua kleuren zijn de mogelijkheden eindeloos: er kunnen zelfs zwarte gevels gerealiseerd worden dankzij het StoVentec Fassade systeem.
disclaimer
Sto Isoned biedt een bestekservice aan voor gebruikers van haar website. Door het beantwoorden van diverse vragen ontvangt u als gebruiker een productadvies. Dit advies is geheel vrijblijvend. Het productadvies wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Sto Isoned is niet aansprakelijk voor directe/ indirecte of gevolgschade voortvloeiende uit of verband houdende met eventuele onjuistheden, onvolledigheden, opgegeven maten, calculatieadviezen, adviezen betreffende de geschiktheid van het product in het project e.d. De gebruiker dient zelfstandig alle dimensies projectspecifiek te onderzoeken en vast te stellen, middels visuele keuring en voorts met gebruikmaking van al die technieken en hulpmiddelen die overeenkomstig de stand der wetenschap en techniek op het moment van verwerking in de branche gangbaar zijn. De gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de ondergrond, het project, de lokale omstandigheden, de constructieve eisen en condities, bouwkundige wetgeving en andere regels en voorschriften. De gebruiker zal in een voorkomend geval Sto Isoned vrijwaren voor alle aanspraken van derden die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de verwerkte en door Sto Isoned afgeleverde zaken alsmede door het gebruik van het door Sto Isoned uitgebrachte (vrijblijvende) technisch (applicatie) advies, dit alles in de meest ruime zin van het woord.